Systémy managementu

SYSTÉMY MANAGEMENTU PRO ŘÍZENÍ KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
Zavedení systému managementu, provádění interních auditů, identifikace a hodnocení rizik, příprava k certifikaci, udržování a další zlepšování:

NOVÉ REVIZE ISO NOREM – 9001 A 14001:2015!!!
Zpracujeme / přezkoumáme / aktualizujeme / proškolíme systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění
Zpracujeme / přezkoumáme / aktualizujeme / proškolíme systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění
Zpracujeme / přezkoumáme / aktualizujeme / proškolíme systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 v platném znění
Zpracujeme / přezkoumáme / aktualizujeme / proškolíme systému společenské odpovědnosti dle požadavků SA 8000 v platném znění