Zodpovědně k naší planetě 

Pečovat o životní prostředí by mělo být základní povinností každého jednotlivce a každé organizace. My Vám s touto péčí pomůžeme. Poskytneme vám profesionální poradenství a servis.

Individuální přístup

Individuálním přístupem pomáháme efektivně nahradit přirozenou absenci samostatných útvarů a odborných pracovníků zabývajících se řízením a rozvojem systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, systému managementu BOZP, tvorby a ochrany životního prostředí.

Zastupování

Zastupujeme podnikatelské subjekty při jednání s orgány státní správy, při jejich kontrolní činnosti, v rámci vedených správních řízení apod.

Konzultace

Provádíme odborné konzultace a poradenství se zaměřením na zjištění skutečného stavu dodržování požadavků právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zdokumentování a vypracování opatření k odstranění případných nedostatků

Legislativa

Řešíme průběžné sledování legislativních změn právních předpisů v oblasti životního prostředí a jejich aplikace na konkrétní provozní podmínky.

Rychlý kontakt

+420 728 830 345

holyroman@atlas.cz

majitel firmy, projektový manažer

Proč nás potřebujete?

Plnění požadavků na kvalitu Vašich výrobků a služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, znalost potřeb a očekávání Vašich zákazníků je cestou pro dosažení úspěšnosti, zvyšování image, konkurenceschopnosti a prosperity na tuzemském i zahraničním trhu.

Jaké služby Vám poskytneme?

Poskytujeme odborné služby pro malé, střední a velké firmy výrobního i nevýrobního charakteru.

Odpady

Zpracujeme, zavedeme, ohlásíme, vytvoříme, zajistíme v oblasti nakládání s odpady.

Chemické látky a směsi

Posouzení nakládání s chemickými látkami a směsmi ve vztahu k CLP …

Systémy managementu

Zavedení systému managementu, provádění interních auditů, identifikace a hodnocení rizik, příprava k certifikaci …

EIA a IPPC

Průvodce novelou č. 39/2015 Sb. zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (coherence stamp…)

Ovzduší

Vyhledání a zařazení zdrojů znečištění
ohlašovací povinnost vůči dotčeným orgánům státní správy …

Voda

Vyhledání zdrojů znečištění manipulační a provozní řády plány havarijního opatření …

Obaly

Zápis do seznamu MŽP ČR k autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. …

Ostatní naše služby

Řešení otázek v rámci stavebních řízení (ohlášení změn, stavební povolení, veškerá stavební dokumentace, ostatní) …

Mobilní sběr a výkup odpadů

Mobilní sběr a výkup odpadů kategorie ostatní a nebezpečný

Mobilní drtící linka

Mobilní drtící linka na dřevěný odpad (včetně železničních pražců)

Stacionární sběr odpadů

Stacionární sběr ostatních a nebezpečných odpadů Svinov, Ostrava

Profesionální spolupráce

V rámci našich komplexních služeb spolupracujeme s autorizovanou osobou na měření hluku, emisí, pachových látek, dále zpracování odborných posudků z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod, záměrů včetně tzv. „velká EIA“, a dále stavebním projektantem a dalšími odborně způsobilými osobami.

Naši spokojení klienti

EDEN TRADE CZ, s.r.o.

POLANSKÝ s.r.o.

DIRIGERE Servis s.r.o.

Vítkovice Lahvárna a.s.

Vítkovice STEEL a.s.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
HPF CLEAN s.r.o. , Ostrava
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava
EUROprojekt build and technology s.r.o.
KT Vzduchotechnika spol. s r.o., Ostrava
Báňské projekty Ostrava, a.s.
DENAS COLOR a.s., Bílovec
Technické služby Karviná, a.s.
VÍTKOVICE-ENVI, a.s.
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. a další

„Pro životní prostředí děláme jen to nejlepší.“

Ing. Roman Holý

+420 728 830 345

holyroman@atlas.cz

majitel firmy, projektový manažer

Napište nebo zavolejte

Jsme Vám k dispozici.