Ovzduší

  • vyhledání a zařazení zdrojů znečištění
  • ohlašovací povinnost vůči dotčeným orgánům státní správy
  • opatření k optimalizaci výše ročního poplatku za znečišťování ovzduší
  • provozní evidence zdroje znečištění
  • provozní řády
  • měření emisí prostřednictvím autorizované společnosti a další
  • nakládání s regulovanými látkami