EIA a IPPC

  • Průvodce zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (coherence stamp…)
  • Posouzení podnikatelských záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí
  • Zjišťovací řízení
  • Integrovaná povolení a další