Obaly

  • zápis do seznamu MŽP ČR
  • k autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
  • průběžná evidence obalů a ohlašovací povinnost
  • zpětný odběr obalů
  • značení obalů a další