Odpady

Zpracujeme, zavedeme, ohlásíme, vytvoříme, zajistíme v oblasti nakládání s odpady:

  • zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů
  • vnitřní předpisy pro nakládání s odpady (směrnice, metodické pokyny apod.)
  • nové identifikační listy nebezpečných odpadů, nové označení shromažďovacích prostředků (štítky)
  • popisy odpadů
  • povolení zařízení ke sběru odpadů, využívání či odstraňování odpadů, zpracování provozních řádů, optimalizace provozu zařízení v souvislosti s novelou zákona o odpadech (zpětný odběr elektrozařízení, zpětný odběr akumulátorů, zpracování elektroodpadů apod.)
  • zpracování průběžné evidence odpadů, zaslání ročního hlášení o odpadech prostřednictvím ISPOP, včetně statistického hlášení
  • povolení vývozu nebezpečných odpadů z ČR
  • pracujeme na základě plné moci za Vás nebo dle Vašeho přání…