0
Aktuálně

Novinky v roce 2016!

Nezapomeňte na novinky v oblasti odpadů – čísla provozoven, tzv. IČP/IČZ, nové značení nebezpečných vlastností, na nový systém označování odpadů (štítky, ILNO), novinky v průběžné evidenci odpadů a v evidenci přepravy nebezpečných odpadů (elektronický systém přes ISPOP)!

Rovněž připomínáme znovuposouzení prevence závažných havárií podle nového zákona č. 224/2015 Sb. a dále novelu zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s chemickými látkami a nařízením „CLP“!

A novinky přináší i oblast systémů – revize ISO norem 2015.

Tak neváhejte a kontaktujte nás – zavedeme, proškolíme, vytvoříme, ohlásíme. Jsme v tom s vámi!

 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP!

Týká se dotčených subjektů povinně nejpozději v roce 2012! Týká se:

 • souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší – střední a vyšší zdroje
 • odběr podzemní vody, povrchové vody, vypouštěné vody, poplatky
 • zpětný odběr výrobků
 • hlášení o produkci a nakládání s odpady – původci, oprávněné osoby, samostatně autovrakoviště, skládky a jiné.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • FUNKCE ODPADOVÝ HOSPODÁŘ
 • VÝVOZ ODPADŮ – vyřízení potřebných formalit
 • EKOLOGICKÁ ÚJMA – zpracování hodnocení rizika
 • POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (podlimitní, zjišťovací záměry, velká EIA – spolupráce s odborně způsobilou osobou)
 • ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ, NOVÝCH OZNAČENÍ „CLP“, ETIKET, OZNAČENÍ ODPADŮ, IDENTIFIKAČNÍCH LISTŮ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI APOD.
 • PROVOZNÍ ŘÁDY, PROVOZNÍ INSTRUKCE, SMĚRNICE, POVOLENÍ PROVOZU VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – ZPRACUJEME, ZAVEDEME, PROŠKOLÍME, VYŘÍDÍME, SCHVÁLÍME U ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (na základě plné moci za Vás, resp. Vaši firmu)
 • ZASTUPOVÁNÍ/ODBORNÁ POMOC V PŘÍPADĚ KONTROL ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, PŘÍPADNĚ VEDENÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Přidat komentář: